slide 1
slide 2

Proizvodnja peleta

Proizvodnja peleta podrazumijeva selekciju materijala iz sirovine, sušenje, proces proizvodnje, pakovanje, skladištenje i utovar gotovog proizvoda - peleta.
 
Sirovina u vidu piljevine, te mekog i tvrdog drveta, se deponuje u krugu fabrike. Meko i tvrdo drvo se melje u drobilici na granulaciju 10-15 mm, dok se piljevina sije na sito i miješa sa mljevenim drvetom u srazmjeru 50:50 %.
 
Izmješane sirovine se suše u rotacijonoj sušari na vlagu od 12-14 %, a nakon toga se melju na granulaciju od 6 mm. Iz mlina se skladišti u silos i međusilos, nakon čega se presuje i dobija gotov proizvod, tj. pelet, vlage 8-10 % i granulacije od 6 mm.
 
Gotov proizvod se pakuje u vreće od 15 kg (+/-2%) te slaže na predviđene palete i dodatno osigurava omotavanjem sa streč folijom. Tako spreman proizvod se utovara u kamione i distribuira do krajnjeg kupca. Ponekad na zahtjev kupca gotov proizvod se pakuje u big-bag vreće od 950 kg, te se nakon toga distriburira kupcu.
 

Adresa

Interwork d.o.o.,
Poslovna zona Gorničani bb.,
77250 Bosanski Petrovac, Bosna i Hercegovina

Kontakt

tel

 00387-37-880-044

fax 00387-37-880-044

mail  info@interwork.ba

 

 

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak-Subota: 9 do 17 sati
  • Nedjelja: neradna